1420€ general price.


1136€ first release early bird
(includes 20% off discount valid until April 20th).

1278€ second release early bird (includes 10% off discount valid until May 1st).

2 scholarships available for students from Kazakhstan.

Workshop from August 7th to 21st 2022, inscriptions close on June 5th.


Жалпы құны 1420€

1136€
(бірінші өтінімге 20% жеңілдік 20.04 дейін жарамды).

1278€
(10% жеңілдік 01.03 дейін жарамды).

Қазақстандық студенттер үшін 2 стипендия қолжетімді.

Воркшоп 2022 жылдың 7-21 тамыз аралығында өтеді, өтінімдер 2022 жылдың 28 мамырда жабылады.
Общая цена 1420€

1136€
(20% скидка на первую заявку действительна до 20.04).

1278€
(10% скидка дейтсвительна до 01.03).

Доступны 2 стипендии для студентов РК

Воркшоп пройдет с 7 по 21 августа 2022 года, заявки закрываются 28 мая 2022 года.


The fee includes:

Воркшоп құнына не кіреді:
В стоимость входит:

1. Accommodation

This place is located in the mountains, offering a fascinating view of the city of Almaty and the mountains of Alatau. It includes bedrooms, a cinema room, three summer terraces, a sauna, a fireplace, a game room with table tennis and two kitchens.

1. Тұрғын үй


Бұл жер Алматы қаласы мен Алатау тауларының таңғажайып көрінісі ашылатын тауларда орналасқан. Үйге жатын бөлме, кинотеатр залы, үш жазғы террассалар, сауна, камин, үстел теннисі бар ойын бөлмесі және екі ас үй кіреді.

1. Жилье

Это место расположено в горах, откуда открывается завораживающий вид на город Алматы и горы Алатау. Дом включает в себя спальни, кинозал, три летние террасы, сауну, камин, игровую комнату с настольным теннисом и две кухни.

2. Transportation


Through all the workshop 2 minivans will be driven participants according to the route. Countryside, city discovering, craftsmen workshop visiting.

2. Көлік


Воркшоп барысында қатысушыларды 2 жайлы минивэн тасымалдайды. Қала сыртында, қала ішінде, қолөнершілер шеберханасына барғанда қолжетімді.
2. Транспорт

На протяжении всего воркшопа участников будут развозить на 2 комфортабельных минивэнах. За город, внутри самого города, при посещении мастерской ремесленников.

3. Local cuisine with a personal chef


Food is an essential part of Kazakhstan culture. You will enjoy delicious, organic, creative and healthy food. If you have any allergy or special food preferences, please let usknow in advanced.

3. Жеке бас аспазшы бар жергілікті тағам


Тағам – қазақ мәдениетінің ажырамас бөлігі. Сіз дәмді, табиғи, көз тартарлық және пайдалы тағамдардан ләззат аласыз. Егер сізде аллергия болса немесе нақты тағамдарда ұнататын болсаңыз, бізге алдын-ала хабарлаңыз.
3. Местная кухня с личным шеф-поваром

Еда - неотъемлемая часть казахской культуры. Вы будете наслаждаться вкусной, органической, креативной и здоровой пищей. Если у вас есть какая-либо аллергия или особые предпочтения в еде, дайте нам знать заранее.

4. 3-days of horse riding


3 days of horse riding experience. You will have a chance to explore Kazakhstan’s nature from the most tradition way of moving - by horse.

4. 3-күндік салт жүру


3 күн бойы атқа міну. Сіз Қазақстанның табиғатымен көліктің ең дәстүрлі тәсілі – атқа міну арқылы –  танысуға мүмкіндік аласыз.
4. 3-дневная верховая езда


3 дня верховой езды. У вас будет возможность познакомиться с природой Казахстана самым традиционным способом передвижения - на коне.

5. Lectures, tools and materials


All the tools and materials are available on location, and our skilled craftsmen will help you with all your projects.

5. Дәрістер, құралдар мен материалдар


Барлық құралдар мен материалдар жергілікті жерде қол жетімді және біздің білікті шеберлер сіздің барлық жобаларыңызға көмектеседі.
5. Лекции, инструменты и материалы


Все инструменты и материалы доступны на месте, и наши квалифицированные мастера помогут вам со всеми вашими проектами.

6. Participating in final exhibition + book + short documentary


The exhibition of final pieces will be held in one of the significant buildings of Almaty. The book and documentary with the whole process and documentation will be published.

6. Қорытынды көрмеге қатысу + кітап + қысқаметражды деректі фильм


Ақтық жұмыстардың көрмесі Алматының маңызды ғимараттарының бірінде өтеді. Воркшоп аяқталғаннан кейін бүкіл процесс пен құжаттамасы бар кітап пен деректі фильм жарияланады.
6. Участие в итоговой выставке + книга + короткометражный документальный фильм


Выставка финальных работ пройдет в одном из значимых зданий Алматы. Книга и документальный фильм со всем процессом и документацией будут опубликованы после окончания воркшопа.


How to support the project? I want to be a sponsor. 


Жобаны қалай қолдауға болады? Мен демеуші болғым келеді.
Как поддержать проект? Я хочу быть спонсором.Cross Cultural Workshop 2022

crossculturalchairs@gmail.com
@crossculturalchairs