Arrival:


August 7th 2022 
12:00
The workshop will start on the morning of August 7th 2022 at 12pm (Almaty time). We ask you to book your flight in order to arrive there on time. We will already be there so if you want to arrive the night before it’s a possibility. We will come to pick you up at the airport.

Келу:

2022 жылғы 7 тамызда воркшоп Алматы уақытымен сағат 12-де басталады. Біз сізден дәл уақытында келу үшін рейске тапсырыс беруіңізді сұраймыз. Біз сол жерде боламыз, сондықтан егер сіз кешкі уақытта келгіңіз келсе, бұл мүмкін. Біз сізді әуежайда қарсы алатын боламыз.Прибытие:

7 августа 2022 года
Воркшоп начнется в 12 часов по Алматинскому времени. Мы просим вас забронировать свой рейс, чтобы прибыть вовремя. Мы уже будем там, так что, если вы хотите приехать накануне вечером, это вполне возможно. Мы приедем, чтобы встретить вас в аэропорту.

Departure:


August 21st 2022 18:00
Make sure to book the departure of your flight on August 21st, we can be flexible. We will drive you to the airport.Жөнелту:

2022 жылғы 21 тамыз
18: 00
Мүмкіндігінше 21 тамызда рейске тапсырыс беріңіз, біз әуежайға трансфер ұйымдастыра аламыз.
Отправление:

21 августа 2022 года
18:00
Желательно забронируйте отправление вашего рейса 21 августа, мы можем организовать
трансфер в аэропорт.

Workshop:

The workshop will take place in Amalty, focusing on design and the local culture. We will dive into Kazakh traditions but also keeping an eye on contemporary practices. We will go into a 3-days horse riding experience, camping in the beautiful national park of Ile-Alatau, understanding first hand the connection in between horse and humans. After absorbing as much as possible we will collaborate with local design studios and artisans in order to produce a series of saddles that represents our researchs. The objective is to mix international and local designers/creatives in order to exchange points of view and experiences.  
Воркшоп:

Воркшоп Алматыда өтеді және дизайн мен жергілікті мәдениетке арналады. Біз қазақ дәстүрлеріне бойлаймыз, сонымен қатар қазіргі заманғы үрдістерді қадағалайтын боламыз. Іле-Алатау ұлттық паркінде лагерь құрып, жылқы пен адамдар арасындағы байланысты ұғынамыз, 3 күндік салт жүріс турына барамыз. Жеткілікті ақпаратты жинақтағаннан кейін, біздің зерттеулерді сипаттайтын ер-тоқымның нұсқаларын жасау үшін жергілікті дизайн студиялары мен қолөнершілермен бірігіп жұмыс істейміз. Воркшоптың мақсаты – пікір және тәжірибемен алмасу үшін халықаралық және жергілікті дизайнерлерді /шығармашылық адамдарды тарту.Воркшоп:

Воркшоп пройдет в Алматы и будет посвящен дизайну и местной культуре. Мы погрузимся в казахские традиции, но также будем следить за современными тенденциями. Мы отправимся в 3-дневный тур верховой езды, разбив лагерь в прекрасном национальном парке Иле-Алатау, из первых рук поняв связь между лошадью и людьми. Впитав как можно больше информации, мы будем сотрудничать с местными дизайнерскими студиями и ремесленниками, чтобы создать серию седел, представляющих наши исследования. Цель состоит в том, чтобы привлечь международных и местных дизайнеров /креативщиков для обмена мнениями и опытом.

The output of the workshop:


The workshop will guide us to produce a phisycal horse saddle at the end of the 15 days that will be presented in a exhibition. After preparing the material in the following months CCC will produce a book and a documentary.

Воркшоп нәтижелері:

Воркшоп сізге көрмеде ұсынылатын жылқыға арналған шынайы ер-тоқымды жасауға көмектеседі. Ақпаратты дайындағаннан кейін, келесі айларда CCC кітап пен деректі фильм шығарады.
Результаты воркшопа:

Воркшоп поможет вам изготовить физическое седло для лошади, которое будет представлено на выставке. После подготовки материала, в последующие месяцы CCC выпустит книгу и документальный фильм.

Participants background:

We are open to contributing with any creative thinkers (it would be great if you have had any experience with hand modelling and prototyping).
Қатысушылардың тәжірибесі:

Біз кез-келген шығармашылық адамдармен жұмыс істеуге дайынбыз (егер сізде модельдеу және прототиптеу тәжірибесі болса жақсы болар еді).
Опыт участников:

Мы открыты для сотрудничества с любыми творческими людьми (было бы здорово, если бы у вас был какой-либо опыт в моделировании и создании прототипов).


Visa:


We can help you to provide all the necessary information for applying to the visa. Check here:
https://www.visakazakhstan.com/visa-requirements/

Виза:

Біз сізге виза алуға өтініш беру үшін барлық қажетті ақпаратты беруге көмектесе аламыз. Мында басыңыз: https: / / www.visa kazakhstan.com/visa-requirements/


Виза:

Мы можем помочь вам предоставить всю необходимую информацию для подачи заявления на визу. Проверьте здесь: https://www.visa kazakhstan.com/visa-requirements/

Accommodation:


Participants are accommodated in the house with the incredible mountain view. It’s more than just a sleeping facility, it’s our hub for the workshop where lectures, evening talks, fun nights and workshops are going to take place.Орналастыру:

Қатысушылар таудың керемет көрінісі бар үйде орналасады. Бұл жай ғана жатын бөлме емес, бұл дәрістер, кешкі әңгімелер, көңілді кештер мен шебер сабағы өтетін семинарға арналған орталық.
Размещение:

Участники размещаются в доме с невероятным видом на горы. Это больше, чем просто спальное помещение, это наш центр для семинара, где будут проходить лекции, вечерние беседы, веселые вечера и мастер-классы.

Food:


3-course meal is provided. you will enjoy delicious food from a local chef. Any allergy or vegetarian preferences should be noted in advance.

Тағам:

Қонақтарға 3 рет тамақтану ұсынылады. Сіз жергілікті аспазшының дәмді тағамынан ләззат аласыз. Аллергиялық немесе вегетариандық қалаулар туралы алдын-ала хабарлау керек.
Еда:

Гостям предоставляется 3х разовое питание. Вы будете наслаждаться вкусной едой от местного шеф-повара. О любых аллергических или вегетарианских предпочтениях следует сообщать заранее.


Transportation:


Through all the workshop the comfortable minivan will transport participants to any destinations needed.

Көлік:

Воркшоп бойы жайлы шағын автобус қатысушыларды кез келген қажетті бағыттарға жеткізеді.
Транспорт:

На протяжении всего воркшопа комфортабельный микроавтобус доставит участников в любые необходимые пункты назначения.

Horse riding+camping:

A unique experience of 3 days of horse riding in the middle of Alatau mountains and green fields. The routes are calculated for beginners and would be controlled by the professionals.Салт жүріс + кемпинг:

Алатау таулары мен жасыл алқаптардың ортасында 3 күндік атпен жүрудің ерекше тәжірибесі. Маршруттар жаңадан бастаушыларға арналған және оларды мамандар бақылайды.
Верховая езда + кемпинг:

Уникальный опыт 3-дневной верховой езды посреди гор Алатау и зеленых полей. Маршруты рассчитаны для начинающих и будут контролироваться профессионалами.

Tools and materials:


All the tools and materials are available on location, and our skilled technicians will help you with all your projects. Laptop is welcome but not mandatory.

Құралдар мен материалдар:

Барлық құралдар мен материалдар сол жерде қол жетімді және біздің білікті мамандарымыз сіздің барлық жобаларыңызға көмектеседі. Жеке ноутбугыңыз болса жақсы, бірақ қажет емес.


Инструменты и материалы:

Все инструменты и материалы доступны на месте, и наши квалифицированные специалисты помогут вам со всеми вашими проектами. Ноутбук приветствуется, но не обязателен.

Insurance medical issues:


Insurance is not included, we suggest getting full travel insurance that lasts the number of days of your stay. There are many different online:https://www.travelinsurance.com/

Сақтандыру:

Сақтандыру қосылмаған, біз сіздің болу күндеріңіздің санына толық туристік сақтандыру алуды ұсынамыз. Көптеген түрлі онлайн қызметтер бар: https://www.travelinsurance.com/
Страховка:

Страховка не включена, мы предлагаем получить полную туристическую страховку на количество дней вашего пребывания. Есть много разных онлайн услуг: https://www.travelinsurance.com/


What to pack:


—Laptop
—Face mask (Covid restrictions)
—Light raincoat (weather in Almaty is very unpredictable)
—Shoes for hiking
—Swimsuit (the bravest could take a shower from the coldest waterfall during the hottest day of the year)
—Hat/cap (to cover your head from the brightest Kazakhstan sun)
—PCR test
—Fun and curiosity

Өзіңізбен бірге не алу керек:

- Ноутбук
- Бетперде  (Covid шектеулері)
- Жеңіл жаңбыр жауғыш (Алматыда ауа райын болжау мүмкін емес)
- Жаяу серуендеуге арналған аяқ киім
- Купальник (ең батыл адамдар жылдың ең ыстық күнінде ең суық сарқырамадан душ қабылдай алады)
- Қалпақ /кепка (басыңызды күн ыстығынан қорғау үшін)
- ПЦР-тест
- Жақсы көңіл-күй мен қызығушылық
Что взять с собой:

—Ноутбук
—Маска для лица (ограничения Covid)
—Легкий дождевик (погода в Алматы очень непредсказуема)
—Обувь для пеших прогулок
—Купальник (самые смелые могут принять душ из самого холодного водопада в самый жаркий день года)
—Шляпа/кепка (чтобы прикрыть голову от самого яркого казахстанского солнца)
— ПЦР-тест
—Веселье и любопытство


Cross Cultural Workshop 2022

crossculturalchairs@gmail.com
@crossculturalchairs